basa
f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

alt

звшж
 Професионална лесотехническа гимназия разполага с много добра материално-техническа база.
  Основната сграда, състояща се от три етажа е разположена сред зеления уют на цветя, треви и дървета, печелили не една награда за най-красив училищен двор.

  Учениците имат възможност да се обучават в оборудвани  кабинети по биология, физика, химия, история, география и два компютърни кабинета. 
b_ls

  Училището предлага и специализирани кабинети по :

»  ловно стопанство
»  ботаника с дендрология
»  защита на гората
»  лесовъдство и почвознание
»  лесоползване, таксация и екология
»  борба с ерозията
»  техническо чертане


  За практическите занятия по специалните предмети учениците се обучават в дендрариума, разположен в двора на училището, с голямо разнообразие от дървесни видове, както и изнесена практика в Национален парк "Пирин".

Гимназията разполага с добре оборудвани работилници за нуждите на обучаващите са по специалностите "Мебелно производство" и "Дърворезбарство ", физкултурен салон, ученически стол и обновено общежитие на четири етажа.