КЛУБ "Млад еколог и природолюбител"


  Учениците от Професионална лесотехническа гимназия „НИкола Вапцаров“ – гр.Банско, участници в клуб „Млад еколог и природолюбител“, който бе реализиран по проект BG051PO001 – 4.2.05 – 0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ – „УСПЕХ“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, посетиха заедно с ръководителя си г-жа Елена Гюмова дирекцията на НП „Пирин“.


      n41


Инициативата е част от програмата на клуба и неговите дейности. Учениците бяха истински впечатлени от посщението и изнесената беседа от ст.експерт Лиляна Декова и прожекцията на филма посветен на Световния ден на водата. Запознаха се също с представител от Корпуса на мира, който е доброволец в НП „Пирин“ и увлекателно им разказа за НП „Йелоустоун“. Дейностите на клуба целят да развият у учениците екокултура и природосъоразен начин на живот. Това ще доведе до осъзнаване на потребността за поддържане на хармония в отношението ЧОВЕК- ОБЩЕСТВО- ПРИРОДА. Всички ученици в клуба са с амбицията да продължат традицията от минали години и да дадат своя принос за чистотата на своето училище, своя град, своята родина.


      n42 ‹‹‹  Обратно
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
logo
pltg-vhod


НОВИНИ

alt