f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


STEM училище 2021

alt

пдх„

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
stem

Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"


На 14 септември2021г. в ПЛТГ „Никола Вапцаров“ беше открит STEM център.

Учебната среда от ново поколение ще цели постигането на синхрон между приятна, функционална и предразполагаща физическа среда с възможности за работа и обучение с последно поколение технологии и софтуер, насочени към STEM (Science, Technology, Engineering, Math’s) дисциплините.

Новоизграденият STEM e и изключително силен инструмент за привличането на вниманието на учениците към изучаване на STEM съдържание (което е едно от основните предизвикателства).

Фактът, че са предвидени лаптопи предполага по-висока степен на персонализирано обучение в рамките на класната стая. Технологията предоставя възможност за приемане и обработка на информацията по няколко сензорни „канала“ – визуално, слухово, допирно. Предоставя възможност за тестване и експеримент в напълно безопасна виртуална среда.

Фронталното обучително персонализирано пространство е изградено лаптопи, интерактивен дисплей в комбинация с образователен софтуер за визуализиране, редактиране и създаване на електронно интерактивно съдържание, както и безжичен микроскоп.

Присъстващите ученици имат виждат всичко в реално време и работят на своите персонални работни места (самостоятелно или по групи).

Технологиите в STEM центъра на ПЛТГ „Никола Вапцаров“ – град Банско не са самоцел. Те приближават учениците и ги подготвят за средата, в която ще живеят и работят само след няколко години.

Обучението се реализира в контекста на съществуващите учебни предмети, като се интегрира учебно съдържание от STEM предметните области. Обучителният процес е преформулиран така, че позволява фокусиране върху практическата, експерименталната и проектната работа.

Учебното съдържание се надгражда и обогатява с идеята да се насърчи всеки ученик да открие и изяви собствената си уникалност, да се себеутвърди в училищната общност.

STEM центърът е изграден с финансови средства от
Национална програма „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“.

Стойност на проекта, в т. ч.: 55 000,00 лв., финансиране от НП „Изграждане на училищна STEM среда“ - 50 000,00 лв.

Срок на изпълнение: 11 месеца.
Начало на проекта: 14.10.2020 г. Край на проекта: 14.09.2021 г.alt