f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
  СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПО КЛАСОВЕ

                        

ВАКАНЦИИ - 2023 / 2024 г.
oxo
Есенна                                                               -      28.10.2023 г. - 01.11.2023 г. вкл.

Коледна                                                             -      23.12.2023 г. - 02.01.2024 г. вкл.

Междусрочна                                                    -      03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл.


Пролетна  (8, 9,10 и 11 клас)                              -      08.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.

Пролетна  (12 клас)                                           -      05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.НЕУЧЕБНИ ДНИ17.05.2024
г.  -  държавен зрелостен изпит  по Български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024г.  -  втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024г. - НВО по БЕЛ за VII и X клас

21.06.2024г. - НВО по математика за VII и X клас     ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==


Начало на втори учебен срок - 06.02.2024 г.

Край на втори учебен срок - за 12 клас:             13.05.2024 г.

                                                 - за 9,10 и 11 клас:  30.06.2024 г.


     ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==


ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ - РППГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ


ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 г.


Разписание на часовете и почивките между тях:

Час Начало Край
1 час 07:45 08:25
            междучасие 20 мин.
2 час 08:45 09:25
             междучасие 10 мин.
3 час 09:35 10:15
            междучасие 10 мин.
4 час 10:25 11:05
            междучасие 10 мин.
5 час 11:15 12:55
             междучасие 5 мин.
6 час 12:00 12:40
             междучасие 5 мин.
7 час 12:45 13:25
                                  alt

                            САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕРЕД И И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПЛТГ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  - ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г. - Заповед №41 и Заповед №47.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕВРУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  - ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г. - Заповед №184.
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИКА

alt