Училището е основано през 1946 г.като Държавно промишлено училище в гр.Разлог. През месец юни 1948 г.то е преместено в гр.Банско и преименувано като Държавно средно техническо училище по дървообработване и вътрешна архитектура.
   Два месеца по-късно името е сменено с Народна техническа гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура.
  В началото на учебната 1951/1952 година са въведени нови специалности – „Дърводобив” и „Механична технология”, което довежда и до промяна на името – Техникум по горска промишленост.
  През 1957 г. техникумът се настанява в новопостроената за целта сграда на сегашния му адрес.
 

 От 1981 г.училището носи името Техникум по горско стопанство и дървообработване.
  През 2003 г.техникумът бе преименуван на Професионална лесотехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров”. 
  С изграждането на новата, съвременна и изключително солидна материална база и с утвърждаването на актуалните за времето специалности, които имат своите корени и традиции в поминъка на местното население в целия регион, с работата на квалифицирани преподаватели, с добре оборудваните учебни кабинети и работилници техникумът днес намира своето достойно място в образователната система на страната.
f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


ИСТОРИЯ

alt