Специалност  ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ - 13 ученика

Прием: след завършен 7 клас

Срок на обучение 5 години, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

III-та степен на професионална квалификация по професията:
"ТЕХНИК - ЛЕСОВЪД"

Кандидатстване:
по документи

Балообразуване за класиране:
    1. Удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ
    2. Удвоеният брой точки от НВО по Математика
    3. Оценката по Биология и здравно образование, превърната в точки
    4. Оценката по География и икономика, превърната в точки

Максимален бал - 500 точки.

Преобразуване на оценка в точки:

Среден 3         - 15 точки
Добър 4           - 26 точки
Мн. добър 5    - 39 точки
Отличен 6       - 50 точки


   sn1


За повече информация ... тук!


        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Специалност  ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО - 26 ученика

Прием: след завършен 7 клас

Срок на обучение 5 години, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

III-та степен на професионална квалификация по професията:
"ТЕХНИК - ЛЕСОВЪД"

Кандидатстване: по документи
 

Балообразуване за класиране:
    1. Удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ
    2. Удвоеният брой точки от НВО по Математика
    3. Оценката по Биология и здравно образование, превърната в точки
    4. Оценката по География и икономика, превърната в точки

Максимален бал - 500 точки.

Преобразуване на оценка в точки:

Среден 3         - 15 точки
Добър 4           - 26 точки
Мн. добър 5    - 39 точки
Отличен 6       - 50 точки


   ls


За повече информация ... тук!


                                      alt


Специалност  МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО - 13 ученика


Прием: след завършен 7 клас

Срок на обучение 5 години, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

III-та степен на професионална квалификация по професията:
"ТЕХНИК - МЕХАНИЗАТОР"

Кандидатстване: по документи

Балообразуване за класиране:
    1. Удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ
    2. Удвоеният брой точки от НВО по Математика
    3. Оценката по Физика и астрономия, превърната в точки
    4. Оценката по Информационни технологии, превърната в точки

Максимален бал - 500 точки.

Преобразуване на оценка в точки:

Среден 3         - 15 точки
Добър 4           - 26 точки
Мн. добър 5    - 39 точки
Отличен 6       - 50 точки


             harv

За повече информация ...тук!

                              alt


f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


ДЪРЖАВЕН  ПЛАН - ПРИЕМ   2024 - 2025   учебна година

alt