ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА X КЛАС за учебната 2022 / 2023г.


НВО по Български език и литература --- 13 юни 2023 г.,
               начало 11:00 часа


НВО по Математика --- 16 юни 2023 г.,
               начало 11:00 часа


НВО по Чужд език (по желание на ученика) --- 14 юни 2023 г.,

Писмена част: - за ниво В1 и В1.1,   начало 11:00 часа
                          - за ниво А2,              начало 11:30 часа
                          - за ниво А1,              начало 12:00 часа

Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото


НВО по Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) --- 19 юни 2023 г.,
                 по график в две сесии – от 8:30 и от 14:30 часа
f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod

alt

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА 10 КЛАС

alt


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА 12 КЛАС

alt

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗАУЧЕБНАТА
 2022 / 2023 ГОДИНА Сесия май - юни

1. Български език и литература -  19 май 2023 г.   Начало - 08.30 часа

2. Втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация                           
                                                     - 23 май 2023 г.    Начало - 08.30 часа

3.  Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023г.

ВАЖНО!!!


Във всички зали, в които ще се провежда ДЗИ от учебната 2019/2020г. в ПЛТГ е осигурено видеонаблюдение!Сесия август - септември

1. Български език и литература - 24 август 2023 г.  Начало - 08.30 часа

2. Втори даржавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация                           
                                                     - 25 август 2023 г.  Начало - 08.30 часа

3.  Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023г.

ВАЖНО!!!


Във всички зали, в които ще се провежда ДЗИ от учебната 2019/2020г. в ПЛТГ е осигурено видеонаблюдение!


Още информация на сайта на МОН